.

ERFRECHT

Indien u met een overlijden wordt geconfronteerd, is er sprake van een emotioneel moeilijke periode. Zeker wanneer er vervolgens ten aanzien van de nalatenschap vragen of geschillen ontstaan, is passende en begripvolle rechtshulp zeker gewenst.

U kunt bij Breewel Advocatuur terecht voor vragen en geschillen rond het erfrecht ten aanzien van:

– Het aanvaarden of weigeren van een erfenis
– Verdeling van een erfenis
– Onterving en legitieme portie
– De rechten en plichten van een langstlevende ten opzichte van de kinderen
– Uitleg van een testament
– Benoeming en ontslag van een executeur of vereffenaar
– Testamentair bewind
– Legaten
– Wilsrechten.

Maaike Breewel-Witteveen kan, indien gewenst, en na benoeming, als executeur of vereffenaar een nalatenschap op een zorgvuldige wijze afwikkelen.


Zuidzijde Haven 39a
| 4611 HC Bergen op Zoom | t. 0165 – 560 704 | info@breeweladvocatuur.nl
© 2022 Breewel Advocatuur | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT