.

KOSTEN

Breewel Advocatuur werkt met vaste uurtarieven voor particulieren en ondernemers, welke tarieven jaarlijks worden vastgesteld. De tarieven zijn exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten en uittreksels uit bijvoorbeeld het BRP van de gemeente of de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de aard van de zaak, spoedeisendheid of draagkracht kan het uurtarief worden aangepast. Uiteraard worden hieromtrent vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt.

Gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging)

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp, de zgn. toevoeging. In dat geval betaalt de overheid een gedeelte van de kosten van rechtsbijstand. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De overheid heeft grenzen vastgesteld wanneer u in aanmerking komt voor een toevoeging. In de meeste gevallen dient u wel een door de overheid bepaalde eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage is eveneens afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Daarnaast dient u zelf de kosten te dragen voor verschotten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en uittreksels uit bijvoorbeeld het BRP van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Het is wel zo dat u, als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, de griffierechten gereduceerd (kunnen) worden.

De Raad voor Rechtsbijstand zal gefinancierde rechtshulp kunnen verstrekken aan cliënten van Breewel Advocatuur ten aanzien van geschillen binnen het familierecht, erfrecht en het psychiatrisch patiëntenrecht.

Terzake van het arbeidsrecht zal geen gefinancierde rechtshulp worden verstrekt. De werkzaamheden op dit rechtsterrein zullen immer op honorariumbasis worden verricht.

https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen


Zuidzijde Haven 39a
| 4611 HC Bergen op Zoom | t. 0165 – 560 704 | info@breeweladvocatuur.nl
© 2022 Breewel Advocatuur | DISCLAIMER | PRIVACY STATEMENT